Borsa d’habitatge del Pallars Sobirà

Informació orientativa sotmesa a canvis

C/ Únic, 18-20, Era Teixidó, habitatges 1 i 2- Bresca (Baix Pallars)

C/ Sant Sebastià, núm. 7, porta 5 – Gerri de la Sal (Baix Pallars)